Introimage

Na úvod

Projekt popularizačných seminárov „Vedecká dielňa – onkológia“ je zameraný na šírenie informovanosti o význame onkologického výskumu v prevencii, detekcii a liečbe rakoviny. Cieľom je motivovať študentov pre vysokoškolské štúdium prírodných vied a medicíny a následné doktorandské štúdium v tejto oblasti. Súčasne vyzýva na humanitnú podporu aktivít, ktoré organizujú Ústav experimentálnej onkológie SAV a Nadácia Výskum rakoviny na podporu výskumu rakoviny. Aktivity projektu súvisia s dvomi významnými termínmi: Svetový deň proti rakovine – 4. február, ktorý vyhlasuje UICC (Union for International Cancer Control) a 7. marec – Deň výskumu rakoviny, ktorý vyhlasuje Nadácia Výskum rakoviny. Tieto aktivity sa konajú pod heslami „Naučme deti a mládež vyhýbať sa škodlivému pôsobeniu UV žiarenia, obozretnosť pri opaľovaní sa vypláca!“ a „Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!”