Introimage

SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV 2018


Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine vyhlásili pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 2018

Súťaž mladých onkológov

o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu

Prezentácia vybraných prác sa uskutoční dňa 7. marca 2018. Miesto konania: Jesseniova lekárska fakulta, Malá Hora 4, Martin. Podrobnosti o súťaž tu


SMO2018