Introimage

Vedecké dielne Onkológia (VDO) 2018
Scientific Workshops – Oncology (SWO) 2018

projekt Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV a Nadácie Výskum Rakoviny ktorého konanie
určujú dva dátumy: 4. február (Svetový deň proti rakovine) a 7. marec (Deň výskumu rakoviny)


5. 2.   9. 2. 2018Bratislavský a Trenčiansky kraj
12. 2. 16. 2. 2018Banskobystrický a Žilinský kraj
19. 2. 23. 2. 2018Košický a Prešovský kraj
26. 3.   2. 3. 2018Nitriansky a Trnavský kraj
Ďalšie aktivity organizované Nadáciou Výskum Rakoviny
1. 2. 2018konferencia Biomedicína 21. storočia – výskum a liečba nádorov, v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine, prihlasovaci formulát tu
7. 3. 2018Súťaž mladých onkológov 2018, v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine